Idioma: Galego
<< Inicio >>

O despacho de avogados ISABEL PÉREZ & EXPÓSITO, establecese no Porriño no ano 1998, con sede na Praza do Concello.

No ano 2008 e ata a actualidade, establecese na mesma localidade pero na Avda Buenos Aires n°18- 3°I.

No noso despacho seguimos as seguintes pautas na prestación dos nosos servizos, garantizados pola formación continuada e permanente.

  • Asesoramento persoalizado.
  • Estudo pormenorizado, previo toma de decisións.
  • Información continuada do estado da tramitación do asunto.
  • Prioridad e preferencia, hora de resolver os asuntos, da vía extraxudicial xudicial.
  • Presuposto pechado dos nosos servizos.
Isabel Pérez Expósito
Avd. Buenos Aires, 18 3° I,
36400-Porriño- Pontevedra
Tel: 986-33-48-26
email: despacho@perezexpositoabogados.com
Deseñado por Esperanza Expósito - www.gescoesp.es
Páxina web optimizada para Mozilla Firefox e Internet Explorer.